Mi nudimo osiguranje koje se savršeno uklapa

Da li Vaše osiguranje odgovara Vašim individualnim potrebama?Da li poznajete rizike sa kojima se suocavate i da li ste ih pokrili osiguranjem? Ne trebaju svakom licu ili kompaniji sva osiguranja, sve vrijeme. Tržište nudi puno kombinovanih paketa za nosioce polisa, koji trebaju biti razmatrani pažljivo. Naši eksperti za osiguranje ce napraviti provjeru osiguranja za Vas i bice Vam na usluzi, kako biste odabrali pravu polisu. Oni ce Vas takode informisati o mogucnostima da uštedite novac!
Naš cilj je da savršeno oblikujemo Vaše osiguranje shodno Vašim ličnim potrebama, osnosno da ga prilagodima Vašim zahtjevima i željama. Po Vašoj želji, rado ćemo kreirati kombinaciju svih osiguranja koje trebate i samim tim integrisati sve Vaše zahtjeve i želje. Zahvaljujući našoj širokoj ekspertizi, u prilici smo da kompetentno odgovorimo na sva pitanja, koja se tiču osiguranja, kao i o tome kako da izvučete najviše od polisa u Vašim ugovorima o osiguranju. Optimalno osiguranje za Vas je naš izričit cilj. Kako bismo obezbjedili da su osiguravajuće polise, koje ste odabrali, unosne za Vas, (u sadržajnom smislu, kao i u finansijskom), mi smo uvijek u toku sa pitanjima specijalnih bonus programa svih osiguravajućih kuća. Na taj način, mi nikada ne propuštamo finansijske prednosti od kojih naši klijenti mogu izvući korist! Sa nama, Vi ste na sigurnoj strani života, a istovremeno štedite i novac! Članovi našeg stručnog tima će Vam sa zadovoljstvom biti na usluzi po svim pitanjima i u svim oblastima osiguranja, da li lično ili putem telefona. +Sbaa GmbH
AHV je prvi stub švicarskog sistema za socijalno osiguranje, gdje spadaju starosna, porodicna i invalidska penzija. AHV je najvažniji stub (prvi) u Švicarskoj, kada je u pitanju osiguranje starih i lica koja su izgubila najbližeg u porodici (porodicno). Kada dostigne odredenu starost, osigurano lice bi trebalo biti u mogucnosti da se povuce iz radnog života. Ako životni partner ili roditelj premine, postoji tkzv „osiguranje za preživjele“, odnosno porodicno osiguranje, koje je namjenjeno zavisnim osobama, kako ne bi trpili finansijske poteškoce, nakon što su vec pretrpjeli licni gubitak.Invalidsko osiguranje (skraceno IV), je najvažniji stub (prvi), kada je u pitanju predostrožnost od invaliditeta u Švicarskoj. Ovo osiguranje ima za cilj da obezbjedi da osigurano lice ima prihode, kao i mjere reintegracije, ukoliko postane invalid.  Osiguranje od posljedica nezgode obuhvata štetu u slucaju profesionalne bolesti ili nesrece.Penziono osiguranje rada (BV), je drugi stub švicarskog sistema za socijalno osiguranje. Kad prestane sa radnim vijekom, osigurano lice bi trebalo da bude u mogucnosti da produži da živi sa istim standardom života, kojim je živio, odnosno živjela, dok je bio/bila u radnom odnosu.Sva ova osiguranja su obavezna za svakog švicarskog državljanina.
U Švicarskoj, zdravstveno osiguranje se sastoji od dva osnovna i obavezna osiguranja, kao i od nekoliko dodatnih osiguranja, koja se mogu odabrati po sopstvenom nahodenju (dobrovoljna). Osnovno obavezno osiguranje je manje-više pod istim uslovima kod svih švicarskih osiguravajucih kuca, buduci da su ova osiguranja definisana od strane Vlade.Kada su u pitanju dobrovoljna osiguranja, stvari stoje drugacije – u ovoj oblasti imate širok dijapazon kompletnih osiguravajucih paketa i cijena, i sve je to jedva transparentno za krajnje korisnike. Mi cemo sa zadovoljstvom biti na raspolaganju prilikom izbora Vašeg dobrovoljnog osiguranja. Mi cemo u detalje objasniti, koje osiguravajuce usluge su pokrivene, kao i koje usluge su adekvatne za Vašu konkretnu situaciju u životu.Mi cemo se takode ponuditi da provjerimo Vaša tekuca osiguranja, kako bismo provjerili u kojoj mjeri odgovaraju Vašim trenutnim potrebama. Drugim rijecim, utvrdicemo da li Vaši ugovori o osiguranju su u zadovoljavajucem cijena-kvalitet odnosu.
Neki od rizika modernog života su štete i problemi povezani sa mobilnošcu. Na primjer, saobracajne nesrece gdje stradaju pješaci ili drugi motorizovani ucesnici u saobracaju, štete na parkingu ili drugi incidenti, koji uzrokuju gubitak vrijednosti motorizovanih vozila.Poslije saobracajnih nesreca, ljudi se nerijetko nadu u situaciji u kojima im je ugrožena finansijska egzistencija. Kako biste se zaštitili od takve situacije, neophodno je da osigurate motorno vozilo. Mi cemo rado ispitati Vaše tekuce osiguranje motornog vozila i pažljivo cemo provjeriti ugovor i vidjeti postoji li potreba da se isti poboljša u osnosu na cijenu ili kvalitet.Ocekujemo da nas kontaktirate, nakon što ste se odlucili za naše usluge, kako bismo ispitali trenutno stanje vaših osiguravajucih polisa za motorno vozilo. U slucaju da trenutno osiguranje motornog vozila koje posjedujete, ne odgovara Vašoj upotrebi ili potrebama, ili jednostavno košta previše, mi cemo Vam dati ponudu, koja savršeno odgovara Vama i istovremeno košta puno manje od osiguranja koje trenutno imate!
Sa osiguranjem domacinstva, možete zaštititi cjelokupno Vaše pokucanstvo od svakodnevnih rizika.  Ova oblast osiguranja, takode pokriva puno razlicitih usluga i isplata sa širokim dijapazonom cijena. Da li Vaše osiguranje domacinstva pokriva trenutno stanje Vaše imovine? Mi cemo Vas informisati o svim ovim detaljima, buduci da je zaštita doma našeg klijenta dio misije Sbaa-a. Mi nudimo detaljne savjete o tome kako pronaci adekvatno osiguranje domacinstva, po najboljoj cijeni! Mi smo dostupni u bilo koje vrijeme, jednom kada odlucite da Vam naš strucni tim ponudi besplatan i neobavezujuci savjet!
Osiguranje imovine pokriva sve troškove uzrokovane uništavanjem ili oštecivanjem nekretina ili predmeta, kradom predmeta i slicno. Opšte poznato je da troškovi šteta, koje smo naveli u prethodnoj recenici, mogu da znace ozbiljne finansijske rizike, cak i da ugroze egzistenciju fizickih ili pravnih lica.Kao garancija Vaše sigurnosti, nudimo dobro oblikovana rješenja u svim oblastima: osiguranje imovine za mala i srednja preduzeca (MSP), osiguranje imovine za fizicka lica i osiguranje zgrada.Naši eksperti ce odgovoriti kompetentno na sva pitanja vezana za ralicite usluge, koje se odnose na osiguranje imovine. Sa zadovoljstvom cemo prodiskutovati sa Vama o konkretnim isplatama za slucaj elementarne nepogode ili štete koje su nastale od vatre, vode, grada, zemljotresa, kao i lomljenje stakla i prekid operativnih aktivnosti u poslovanju.
Životno osiguranje garantuje penzionerski život rasterecen od finansijskih briga i ogranicenja. Prakticno, možete birati izmedu tri glavna modela:Prvo, životno osiguranje na odredeno vrijeme. Ova posebna vrsta životnog osiguranja, osigurava isplate u slucaju smrti ili invaliditeta. U okviru ove šeme, osigurana osoba ili njena rodbina su zašticeni od rizika kao što su bolest, nesreca ili smrt. Medutim, ovaj tip osiguranja je tako skrojen da nema opciju štednje novca za penziju – ovo je samo osnovno osiguranje.Drugo, mješovito životno osiguranje – ovo osiguranje sadrži i element sistematicne uštede novca za penziju.Trece, postoji opcija da aplicirate za životno osiguranje povezano sa investicijskim fondovima.Najveci broj gradana Švicarske bira mješovito životno osiguranje – model u kojem je proces štednje iskombinovan sa drugim uslugama. Na ovaj nacin, sticete pravo na penziju i radite na Vašoj finansijskoj sigurnosti. Ako je potrebno ili ako zatraži, korisnik mješovitog životnog osiguranja može dobiti garanciju da ce mu sva uštedjena sredstva biti isplacena. Dakle, u isto vrijeme, dobijate finansijsku sigurnost za penzionerski život.Svi korisnici životnog osiguranja povezanog sa fondovima, odlucuju sami o premijama, a istovremeno kao osigurana lica po automatizmu ucestvuju u kretanju finansijskih tržišta za fondove.Naši službenici ce sa zadovoljstvom pripremiti ponudu za životno osiguranje, koja ce savršeno odgovarati Vašoj licnoj situaciji i finansijskom kapacitetu.
Mon: 08 : 30am - 18 : 00pm
Tue: 08 : 30am - 18 : 00pm
Wed: 08 : 30am - 18 : 00pm
Thu: 08 : 30am - 18 : 00pm
Fri: 08 : 30am - 17:00pm 
Sat: By appointment
Sun: Closed 
OstFinanz GmbH
Grossackerstrasse 1
9000 St. GallenSG
Telefon. +41 71 226 50 00
Faks. +41 71 226 50 01
Internet.
Zabranjeno je objavljivanje ili kopiranje sadržaja ovog vebsajta, bez izričitog odobrenja vlasnika vebsajta - Sbaa GmbH.
Sbaa Švicarska štiti svoje servere, (samim tim i povjerljive podatke o svojim klijentima), koristeći najmodernije tehnologije, koje su dostupne na tržištu. Privacy policy